Κέντρο Μελέτης "Ποζιτρόνιο", Μυτιλήνη

Έπιπλα και ξύλινες/μεταλλικές ειδικές κατασκευές της M&T D, σε σχεδιασμό των agarch+ architects για το κέντρο μελέτης "Ποζιτρόνιο", στην Μυτιλήνη.

Κατηγορία προϊόντος: