Βουρβουρού

Ξενοδοχείο "Ekies - All Senses Resort" 2015

Στην πρόσφατη ανακαίνιση του ξενοδοχείου "Ekies, All Senses Resort" στην Βουρβουρού Χαλκιδικής, η M&T D συνέβαλλε με την κατασκευή επίπλων και ξύλινων κατασκευών. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των αρχιτεκτονικών γραφείων  "157+173 designers" και "Agarch+ architects", προέκυψε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Κατηγορία προϊόντος: